VestiaVoor woningcorporatie Vestia Delft heb ik drie projectwebsites ontwikkeld. In die tijd was er geen mogelijkheid om projecten aan de corporate website van Vestia toe te voegen. Vestia kwam bij mij met de vraag ‘we willen een website’. Van daaruit ben ik gaan kijken of ze daadwerkelijk wel een website nodig hadden en zo ja hoe die website opgebouwd moest worden. Ik heb een functioneel ontwerp, sitemap en briefing voor het design van de website gemaakt. Daar is de juiste partij bij gezocht om de site te bouwen. De bouw van de site heb ik gecoördineerd, waarbij ook budget en planning bewaakt werden. Ik heb de (SEO) webteksten geschreven en na een grondige kwaliteitscontrole konden de websites live. Na verloop van tijd zijn de bezoekersstatistieken geanalyseerd en is een advies uitgebracht voor optimalisatie van de websites.

  • www.vermeertoren.nl toont het prestigieuze woonzorgcomplex waar domotica is toegepast zodat de woningen levensloopbestendig zijn. Voor dit project heb ik ook een brochure ontwikkeld. Op basis van interviews met alle betrokken partijen  en des research heb ik de tekst voor de brochure geschreven. Ik heb de vormgever gebrieft en voor de coördinatie tussen vormgever en Vestia gezorgd.
  • www.woneninbomenwijk.nl had als doel om bewoners van de Delftse wijk Bomenwijk snel en efficiënt te kunnen informeren over ontwikkelingen in de wijk, die geheel vernieuwd werd. Inmiddels is deze informatie geïntegreerd in vestia.nl
  • op www.shortstayindelft.nl toonde Vestia Delft haar aanbod van (gemeubileerde) woningen die tijdelijk gehuurd kunnen worden. Inmiddels zijn deze woningen geïntegreerd in de zoekmodule op vestia.nl

Referentie Vestia, Paul Huijsdens: Professionele en projectmatige werker: planmatig, heeft en geeft overzicht, goed in organiseren. Je kunt haar alles uit handen geven en het komt goed. Pakt zaken snel en goed op. Is flexibel wanneer nodig en kritisch als het moet.