NideraNidera was mijn eerste ‘echte’ werkgever en vervolgens ook opdrachtgever. Het toeval wilde dat toen ik mijn bedrijf startte, mijn opvolgster bij Nidera wegging. Er kwamen een aantal projecten stil te liggen die ik heb opgepakt. Aangezien ik de organisatie goed kende kon ik snel stappen zetten.

Ontwikkeling Intranet

Nidera was net gestart met de ontwikkeling van een nieuw intranet. In de eerste fase is geïnventariseerd wat de wensen en behoeften vanuit de organisatie waren. Hierbij zijn management, medewerkers, specifieke afdelingen en projectteams betrokken. Op basis van de inventarisatie is in kaart gebracht hoe het intranet eruit moest zien. De technische ontwikkeling is door een externe partij gedaan. Ik zorgde voor de afstemming tussen wensen en behoeften enerzijds en techniek en kosten anderzijds. Alle benodigde informatie vanuit de gehele organisatie is verzameld en geïmplementeerd. Na het grondige testen van het intranet kon deze live.

Redactie personeelsblad

Toen ik bij Nidera werkte heb ik het interne nieuwsblad in een nieuw jasje gegoten; fris design, frequente publicatie, interessante artikelen. Bij gebrek aan redacteur heb ik in 2008 een uitgave van, de Engelstalige, ‘The Niderian’ gemaakt. Hiervoor is allereerst het thema bepaald en een planning gemaakt. Vervolgens zijn de schrijvers aangestuurd op de gewenste input. Ook heb ik zelf een aantal artikelen geschreven. Het ontvangen tekst- en beeldmateriaal is door mij geredigeerd en het bureau is gebrieft over de opmaak. Tenslotte is de opmaak beoordeeld voordat de definitieve opmaak naar de drukker kon. Na een proces van een maand hadden de medewerkers van Nidera weer een Niderian op hun bureau liggen.

‘Branding Nidera’

Dit project ontstond doordat Nidera een brochure wilde maken, maar (zo bleek) eigenlijk niet precies wist hoe die eruit moest zien en wat er in moest staan. De eigen identiteit was niet duidelijk en Nidera had geen duidelijke positionering in de markt (internationale handel in agrarische commodities). Samen met een bureau is de identiteit van het ‘merk’ Nidera in kaart gebracht. Dit is gedaan d.m.v. interviews met mensen uit verschillende lagen van de organisatie en sessies met een klankbordgroep. Vervolgens is de nieuwe communicatiemedewerkster van Nidera verder gegaan met dit project.