Metis ITWie is Metis IT? Een vraag die Metis IT op zich wel kon beantwoorden, maar het concreet op papier krijgen in een paar zinnen lukte  niet. En dat is toch wel handig voor op je website, in een voorstel of tijdens een presentatie. Daarom schakelde ze mij in. Een buitenstaander kijkt nu eenmaal met een frisse blik en onbevooroordeeld tegen de dingen aan.

Gezien de omvang van de organisatie, ±20 man (en 1 vrouw), stelde ik voor om iedereen erbij te betrekken. De medewerkers vertellen immers het verhaal van het bedrijf. Na gesprekken met de directie en marketing verantwoordelijken verspreidde ik een vragenlijst onder alle medewerkers. De uitkomst daarvan hebben we in een groepsgesprek besproken. Dat leverde een interessante discussie op, die mij een goed beeld van de organisatie gaf.

Op basis van de output heb ik het verhaal van Metis IT geformuleerd in 6 regels.