Kiemkracht wil met een Facebookpagina laten zien wat zij de afgelopen jaren bereikt heeft. Ik heb de pagina opgezet, ingericht en beheerd. Daarnaast heb ik Kiemkracht geadviseerd hoe zij de pagina zelf kunnen promoten.

Facebook biedt natuurlijk een goede mogelijkheid om ontwikkelingen in chronologische weer te geven. Daar maakt Kiemkracht goed gebruik van. Van alle projecten die zij doen zijn een aantal mijlpalen weergegeven op de Facebookpagina. Interactie via de Facebookpagina is geen doel voor Kiemkracht.

Kiemkracht werkt aan duurzame, maatschappelijk verantwoorde innovaties voor dringende problemen in de akkerbouw. Het is een alliantie van het Productschap Akkerbouw en InnovatieNetwerk, en wordt ondersteund door LTO en de NAV.