Ibis_logoBegin 2013 heb ik, namens Nyna Communicatie, een mooie en uitdagende advies opdracht gedaan voor Brink Automatisering. Hoewel Brink jaren geleden KPD overnam opereerden de bedrijven nog apart. Nu was het moment aangebroken om daar verandering in aan te brengen. Brink Automatisering en KPD gaan samen verder onder de naam Ibis. Naast dat daar de nodige organisatorische aspecten bij komen kijken moest ook antwoord gegeven worden op vragen als; Hoe gaan we het nieuwe bedrijf in de markt zetten? Hoe gaan we het de markt en onze klanten vertellen? Hoe krijgen we onze medewerkers mee?

Marketingcommunicatiestrategie

Allereerst heb ik voor Ibis de marketingcommunicatiestrategie ontwikkeld. Er lag een vrij duidelijke strategie voor de nieuwe organisatie, die als uitgangspunt diende voor de marketingcommunicatiestrategie. Om dat verder uit te werken hielden we een kernwaardesessie met medewerkers (wie zijn we en hoe willen we dat de markt ons ziet), interviewde ik medewerkers en klanten, en analyseerde ik de nodige klant- en medewerkerstevredenheid onderzoeken. Dat alles bij elkaar gaf me voldoende input om een passende marketingcommunicatiestrategie te kunnen formuleren.

Van strategie naar plan

De marketingcommunicatiestrategie heb ik verder uitgewerkt in een marketingcommunicatieplan en een introductiecampagneplan voor de fase waarin de markt kennis ging maken met Ibis.

Ook medewerkers werden niet vergeten. Voor hen bracht de samenvoeging de nodige veranderingen met zich mee. Om hen daarin mee te krijgen schreef ik ook een intern communicatieplan.

En toen moest ik het los laten. Ibis heeft de plannen zelf uitgewerkt. Dat loslaten was best lastig, want veelal zorg ik ook voor de uitvoering van de plannen. Des te meer voldoening geeft het om te zien dat Ibis mijn adviezen helemaal heeft overgenomen. Na de zomer van 2013 maakte de markt kennis met Ibis en werd o.a. een mooie, nieuwe website gelanceerd.

Lees het hele verhaal in mijn column voor Nyna Interim.